BTL Realisatie creëert de meerwaarde met groen

BTL Realisatie voegt waarde toe aan groen. Het is een van de grootste uitdagingen bij de stedenontwikkeling in Nederland: groen creëren en behouden in een steeds dicht bevolkte omgeving. Om de leefbaarheid van een gebied te behouden, maar ook te vergroten moet groenvoorziening worden ingepast en hiervoor ruimte worden gemaakt. BTL Realisatie is de groene aannemer die vanuit kennis en vakmanschap bij kan dragen aan dit streven. Want passie voor groen gaat bij de medewerkers van BTL Realisatie samen met expertise in hun vakgebied. 

De groene aannemer die werkt vanuit passie en expertise

BTL Realisatie kan op diverse manieren de meerwaarde van groen brengen tijdens de ontwikkeling en uitvoering van een project. Daarbij werkt BTL met apparatuur en machinerie die kwaliteit garanderen. BTL kan op deze manier als groene aannemer zorgen voor de aanleg en constructie van bijvoorbeeld groene speelplekken. Opgroeien in een omgeving met natuur waarin je kunt spelen is belangrijk. BTL Realisatie kan de aanleg van speelplekken, die uitdagen tot spelen en ook veilig zijn, creëren. Dit gaat van ontwerp tot realisatie en onderhoud. 

Gevelgroen, het plaatsen van begroeiing op daken en gevels, is een van de nieuwe oplossingen voor het tekort van groen in de binnenstad. BTL is mede-ontwikkelaar van deze groene trend. Voor de uitvoering of kennis over de toepasbaarheid van gevelgroen is BTL Realisatie dan ook een van de experts. Daarnaast is BTL Realisatie in te zetten voor het onderhoud en beheer van buitenruimte in een wijk of bij een gebouw of gebouwencomplex. Ook de bomendienst valt onder deze taken van BTL Realisatie. De bomendienst verzorgt structureel de verzorging van de bomen op een buitenruimte of in een gebied.