Ixbrl tagging services

Steeds meer financiële ixbrl tagging services van software leveranciers. Sommige financiële instellingen zijn verplicht om rapporten aan te leveren bij overheidsinstellingen en in 2017 moet dit vaak in xbrl gebeuren. Hier kunnen software leveranciers een slaatje uit slaan door het leveren van ixbrl tagging services.

De ixbrl tagging services worden nu nog door een aantal selecte bedrijven in Nederland geleverd. Het is namelijk niet een dienst dat nog veel software leveranciers kunnen leveren. In Nederland zal het waarschijnlijk ook onder een andere naam door het leven gaan, maar dit is nog niet helemaal duidelijk.

Wat nu wel al helder is dat het overheid druk bezig is met het uitrollen van xbrl en ixbrl. Hiermee willen ze tijd besparen. Het openen van bestanden kost het overheid nog altijd te veel geld. Xbrl en ixbrl besparen het overheid veel geld. Dit komt doordat deze bestanden meteen te lezen zijn. Zo komt er dus een standaardisatie voor het leveren van financiële rapporten.

Het is dan ook niet zo gek dat financiële instellingen gebruik willen maken van ixbrl tagging services. Dit bespaart namelijk hun ook tijd en geld. Anders zouden ze het zelf moeten doen wat ook veel tijd kost. Je kunt op de onderstaande websites hier meer over leren.