Hoe weet je of jouw sollicitant betrouwbaar is?

online screening software

Als werkgever wil je altijd betrouwbaar personeel hebben. Het hangt van de mogelijke gevolgen van een eventuele onbetrouwbaarheid af, hoeveel tijd en moeite wordt genomen om de betrouwbaarheid van een sollicitant na te gaan. Daarbij gaat het om het verleden van een sollicitant. We hebben het hier over personeelsscreening, wat ook wel wordt aangeduid met de Engelse term pre employment screening (PES).

Privacy-aspecten

Bij de screening van sollicitanten of personeel dient rekening te worden gehouden met diens privacy. Daarom moet ervoor aan bepaalde wettelijk voorwaarden worden voldaan. De meest belangrijke daarvan zijn:

  • Gerechtvaardigd belang We praten hier over de functie die een bepaald persoon zou gaan vervullen. Geeft die aanleiding voor een screening?
  • Noodzaak Een screening kan nogal ingrijpend zijn en daarom dient te worden aangetoond dat men er niet onderuit komt.
  • Informeren De werkgever dient de sollicitant/werknemer vooraf erover te informeren als een screening deel uitmaakt van een procedure.
online screening software

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden aangevraagd bij Justis. Dat is een screeningsautoriteit, die deel uitmaakt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een VOG heeft betrekking op een bepaalde persoon en een specifieke functie. Een VOG geeft aan dat er vanuit diens justitiële verleden geen bezwaren bestaan, als een persoon een bepaalde functie gaat vervullen. Dat betekent dat voor een persoon er functies kunnen zijn, waarvoor geen bezwaar bestaat, maar voor andere functies wel. Voor bepaalde functies is een VOG zelfs wettelijk verplicht, zoals voor in de kinderopvang.

Online screening software

Screening neemt tijd in beslag en er zijn kosten aan verbonden. Je kunt ervoor een gespecialiseerd bureau inschakelen. Maar zeker als er regelmatig screenings dienen te worden uitgevoerd, is het gebruik van online screening software het overwegen waard. Door zo’n systeem worden allerlei informatiebronnen geraadpleegd. Onder meer zullen de identiteit, referenties en diploma’s worden gecontroleerd. Zo’n systeem kan doorgaans worden gekoppeld aan het bestaande HRM-systeem van de werkgever.