Laat nu ook een security audit uitvoeren binnen uw bedrijf

Security audit

Met een security audit kunt u de beveiliging van uw organisatie door laten lichten. Laat een externe partij naar de veiligheid van uw interne netwerk, uw servers, uw applicaties en bijvoorbeeld uw toegangssysteem kijken. Op deze manier komen potentiële beveiligingsproblemen aan het licht, voordat deze door kwaadwillende hackers worden opgemerkt. U moet er immers niet aan denken, dat deze hackers toegang krijgen tot de gegevens van uw klanten, bezoekers of medewerkers! Er zijn verschillende partijen te vinden, die een security audit voor u kunnen uitvoeren. Deze partijen werken vaak samen met ethische hackers, die een ruime ervaring hebben in het binnendringen van systemen.

Netwerk

Beveiligingsproblemen vinden met een security audit

Een security audit is voornamelijk bedoeld voor het achterhalen van beveiligingsproblemen. De ethische hackers die hierbij betrokken zijn, zullen deze lekken in uw beveiliging nooit gebruiken om schade aan te richten. Wel kunnen zij u een beeld geven van de schade die ontstaan had kunnen zijn, als kwaadwillende hackers tot uw systemen waren binnengedrongen. Denk aan de diefstal van data, het platleggen van een netwerk, het gijzelen van data in ruil voor losgeld, enzovoorts. Situaties waar u liever niet te vaak aan denkt.

Risico's

Voldoe aan de richtlijnen van de AVG wet

Het laten uitvoeren van een security audit is steeds aantrekkelijk geworden, nu de nieuwe AVG wet van kracht is gegaan in mei van dit jaar. Deze nieuwe wet verplicht bedrijven en andere organisaties om op een verantwoorde wijze om te gaan met data. Zo moet precies in kaart zijn gebracht wie toegang heeft tot welke data, waar de verschillende gegevens worden opgeslagen, enzovoorts. Wanneer blijkt dat u niet aan deze nieuwe regelgeving voldoet, kunt u een hoge boete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een boete die voorkomen kan worden door een security audit uit te laten voeren.