Voorkom een boete door een AVG scan van je organisatie uit laten voeren

AVG scan

Eind mei ging de nieuwe AVG wet van kracht! Laat een AVG scan van je organisatie uitvoeren, om er zeker van te zijn, dat je aan alle richtlijnen voldoet. Wanneer je organisatie nog niet volledig op deze nieuwe regelgeving is ingericht, kan dit tot hoge boetes leiden van de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Er zijn verschillende organisaties, die je kunnen helpen bij het uitvoeren van een AVG scan. Zo weet je zeker, dat je de kans op dergelijke boetes minimaliseert. Niet alleen voor grote organisaties is het uitvoeren van een AVG scan het overwegen waard. Ook eenmanszaken en MKB’ers dienen aan de richtlijnen van de AVG wet te voldoen.

Veiligheid

Werking van een AVG scan binnen je organisatie

Bij een AVG scan wordt je organisatie volledig doorgelicht door een onafhankelijke, externe partij. Zij kijken of persoonsgegevens op de juiste wijze worden opgeslagen, of je als organisatie een duidelijke structuur hebt voor de toegang tot deze data, enzovoorts. Bij een controle van de AP moet je bijvoorbeeld precies kunnen vertellen wie toegang heeft tot data en wie niet. Daarbij moet je kunnen verklaren waarom personen of derden toegang tot de data hebben, waarom zij deze toegang nodig hebben, enzovoorts. Doordat de AVG wet niet voor iedereen even duidelijk is, bestaat de kans dat je per ongeluk wat over het hoofd ziet.

Bedrijf

Nieuwe AVG wet beschermt de privacy van burgers

Met de nieuwe AVG wet wordt de privacy, in het bijzonder de data, van Europese burgers beter beschermd. Organisaties mogen deze data niet zonder reden opslaan, moeten hier een wettelijke grondslag voor hebben en moeten duidelijk in kaart hebben gebracht waar de data opgeslagen wordt. Op deze manier moet de kans op een datalek verkleind worden en moeten de eventuele gevolgen hiervan, sneller in beeld kunnen worden gebracht. Ieder Europese lidstaat heeft zijn eigen versie van de GDPR.