Ongevalsonderzoek

Voorkom calamiteiten in de toekomst

Stel, er heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan op de werkvloer. Het is dan erg belangrijk om de oorzaak hiervan te achterhalen. Op deze manier kun je maatregelen nemen voor de toekomst en verkleint de kans van een herhaling. Bij G4S Safety Solutions kun je terecht voor een uitgebreid ongevalsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt, met de hulp van slimme technieken en onderzoeksmethoden de oorzaak van het ongeval achterhaald. Na afloop kun je ook de hulp van G4S inschakelen om de nodige maatregelen te treffen om soortgelijke ongevallen in te toekomst te voorkomen.

Zo werkt een ongevalsonderzoek van G4S

Hoe gaat een ongevalsonderzoek van start? In de eerste plaats wordt er door professionals van G4S gekeken of er bewijsmateriaal ligt op de desbetreffende locatie. Hierdoor kan mogelijk de oorzaak van het ongeval achterhaald worden. In deze beginnende fase spreken veiligheidsdeskundigen met eventuele slachtoffers of andere betrokkenen. Andere belangrijke informatie zoals werkplannen en informatie over de locatie wordt ook opgenomen in het ongevalsonderzoek. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in de oorzaken van een ongeval. Door gesprekken wordt deze analyse volledig betrouwbaar. Alle uitkomsten van het onderzoek worden in een rapportage verwerkt die wordt gepresenteerd aan de werkgever.

De rapportage omvat de bevindingen en conclusies van de betrokken veiligheidsdeskundigen. Zij geven aan wat de directe en indirecte oorzaken zijn van een ongeval en hoe dit in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden. Deze rapportage kan ook gezien worden als een afronding van het ongevalsonderzoek. Het is goed mogelijk om na het ongevalsonderzoek nog de hulp in te schakelen van professionals. Zij bieden ondersteuning op verschillende vlakken: van voorlichting tot procedures en het uitvoeren van maatregelen. Met de hulp van deskundigen kunnen calamiteiten in de toekomst worden voorkomen en waarborg je de veiligheid van alle werknemers.