Ixbrl tagging services

Steeds meer financiële ixbrl tagging services van software leveranciers. Sommige financiële instellingen zijn verplicht om rapporten aan te leveren bij overheidsinstellingen en in 2017 moet dit vaak in xbrl gebeuren. Hier kunnen software leveranciers een slaatje uit slaan door het leveren van ixbrl tagging services. De ixbrl tagging services worden…

Continue reading